โครงสแตนเลสสไตล์โมเดิ้น ทำจากสแตนเลสกล่อง 4"*2" หรือ 3"*1 1/2"  มุงแผ่นได้หลายวัสดุอาทิเช่น ไวนิล ดีไลท์ และ โพลีคาร์บอเนต ได้สวยงาม